วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 4 กลุ่มเสี่ยง

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี อาการป่วยที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสุขภาพ การทำงาน การเรียน การ ใช้ชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยต้องหยุดพักรักษาตัว ในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีภูมิต้านทานน้อย อาจมีอาการแทรกซ้อน บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ บอร์ด สปสช.จึงอนุมัติงบกองทุน สปสช. ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2560 นี้ สปสช.ได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.1 ล้านโดส โดยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยบริการ เพื่อฉีดให้กับประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงฟรี คือ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี โดยสามารถรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐและเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป วัคซีนนอกจากป้องกันโรคแล้วยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ โดยวัคซีนจะมีผลป้องกัน 70% ดังนั้น ประชาชนต้องดูแลตนเองร่วมด้วย.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 29 พ.ค. 2560 04:05 ไทยรัฐ