วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านร่วมบวชป่าชุมชน อนุรักษ์ต้นยางขนาดบิ๊ก อายุกว่า 400ปี แน่น33ไร่

ชาวบ้านที่ อ.สะเดา จ.สงขลา รวมตัว บวชป่าชุมชน อนุรักษ์ต้นยาง และต้นพยอม อายุกว่า 400 ปี ขนาด 7 คนโอบ สูงเสียดฟ้า นับร้อยต้น เต็มพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่อาศัยสัตว์ป่าท้องถิ่น ให้รอดจากการถูกรุกทำสวนยางพารา ...

วันที่ 28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านยางเกาะ หมู่ที่ 9 ต.ปริก อ.สะเดา สงขลา ได้มีชาวบ้านรวมตัวกันอนุรักษ์ป่าชุมชน ในเนื้อขนาด 33 ไร่ มีต้นยางขนาดใหญ่ประมาณ 2 คนโอบ ถึง 7คนโอบ โดยอาจารย์จากหมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุ ไม้แต่ละต้นมีอายุกว่า 400 ประมาณ 400-500 ต้น ลดหลั่นกันไปเต็มพื้นที่ มีนกนานาชนิดอาศัย รวมทั้งฝูงลิง อีเห็น ชะมดฯ มากมาย สร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้พบเห็น ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์รอดจากการถูกบุกรุกสร้างทำสวนยางพารา มีโรงเรียนบ้านยางเกาะอยู่ด้านหน้าสวนป่าชุมชน

นายบัญชา คงจันทร์ หนึ่งในแกนนำได้เปิดเผยว่า ชาวบ้านยางเกาะ มีความสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชุมชนใจกลางหมู่บ้าน จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา พร้อมจัดกิจกรรมบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ให้สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน รักษาระบบนิเวศเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เราจึงได้จัดกิจกรรมวันดอกพยอมบาน โดยมีศิลปินเพื่อชีวิตระดับแนวหน้ามาให้ความบันเทิง เพื่อหาเงินมาสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์ได้ดื่มกิน พร้อมทั้งสร้างลานเสวนาเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมเดินป่าชมต้นยางยักษ์ และต้นพยอม ที่สวยงามที่สุดในจังหวัดสงขลา สร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

ชาวบ้านที่ อ.สะเดา จ.สงขลา รวมตัว บวชป่าชุมชน อนุรักษ์ต้นยาง และต้นพยอม อายุกว่า 400 ปี ขนาด 7 คนโอบ สูงเสียดฟ้า นับร้อยต้น เต็มพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่อาศัยสัตว์ป่าท้องถิ่น ให้รอดจากการถูกรุกทำสวนยางพารา ... 28 พ.ค. 2560 20:55 ไทยรัฐ