วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คีรีมาศเริ่มแห้ง ผวจ.สุโขทัย ประชุมด่วน รับมือมวลน้ำจากแพร่รอบ 2

ผวจ.สุโขทัย เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน เพื่อรอรับมวลน้ำจาก จ.แพร่รอบที่ 2 พร้อมประสาน ผวจ.พิษณุโลก ช่วยระบายน้ำน่านให้ต่ำกว่าน้ำยม ขณะที่ อ.คีรีมาศ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำระลอกใหม่ พร้อมตั้งคณะทำงานรับน้ำ คณะแก้ไขสถานการณ์ และคณะให้ความช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวอีกครั้ง โดยจังหวัดสุโขทัยต้องรับมวลน้ำจากแพร่ และทางตอนเหนือของจังหวัดมาโดยตลอด

นายปิติ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประสาน อปท.พื้นที่สองฝั่งริมน้ำยมเขตติดต่อสองจังหวัดให้เปิดทำนบและคันดินที่ชาวบ้านกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา รวมถึงขอให้สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก พร่องน้ำในแม่น้ำน่านให้มีระดับต่ำกว่าแม่น้ำยม เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมจากสุโขทัยออกไปให้มากที่สุด จึงทำให้สามารถเร่งระบายน้ำออกไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุด ขณะนี้น้ำที่ท่วมขัง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน 10 ตำบลของ อ.คีรีมาศ เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรที่เริ่มเน่าเหม็นอีกเล็กน้อย ซึ่งแนวทางต่อไปคือจะต้องผันน้ำจากแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงไปไล่น้ำเสียในพื้นที่คีรีมาศออกให้หมด เพื่อเตรียมรอรับสถานการณ์น้ำครั้งต่อไป

ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เพราะพี่น้องชาวคีรีมาศไม่เคยเจออุทกภัยเช่นนี้มาก่อนในรอบ 50 ปี จึงไม่มีการเตรียมพร้อมและป้องกัน แม้ว่าทางจังหวัดจะออกประกาศเตือนแล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าให้การช่วยเหลือในทันที ขณะนี้มีการแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วมากกว่า 7,000 ชุด

ด้านการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตลอดสองฝั่งแม่น้ำยม ระยะทางยาวกว่า 10 กม. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างมาแล้วเกือบ 2 ปีนั้น จะแล้วเสร็จตามสัญญาปลายปี 60 ซึ่งได้ประสานเตรียมความพร้อมกับผู้รับเหมาในพื้นที่ และทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีไว้แล้ว หากมีมวลน้ำจากแพร่ ไหลหลากมาในแม่น้ำยม มากกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะขอให้ใช้หินคลุกปิดคันดินริมตลิ่งบริเวณที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทันที

ขณะนี้ได้เตรียมหินคลุกไว้ในเขตเทศบาลแล้ว คาดว่าจะป้องกันได้ทัน เนื่องจากมวลน้ำจากแพร่จะใช้เวลาเดินทางถึงสุโขทัยประมาณ 2-3 วัน และที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก ซึ่งสามารถรับน้ำได้ประมาณ 15-16 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำอยู่เพียง 11 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น.

ผวจ.สุโขทัย เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน เพื่อรอรับมวลน้ำจาก จ.แพร่รอบที่ 2 พร้อมประสาน ผวจ.พิษณุโลก ช่วยระบายน้ำน่านให้ต่ำกว่าน้ำยม ขณะที่ อ.คีรีมาศ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 28 พ.ค. 2560 14:12 ไทยรัฐ