วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถามเร็วตอบเร็ว

คอการเมืองสมาชิกสภากาแฟ ตั้งป้อมล้อมวงวิเคราะห์ข่าวใหญ่ กันน้ำลายแตกฟอง

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. ยิงคำถาม 4 ข้อ ให้ประชาชนทั่วประเทศส่งคำตอบให้รัฐบาล

คำถามดุเด็ดเผ็ดสะแด่วของนายกรัฐมนตรีมีดังนี้คือ...

ข้อ 1, ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่?

ข้อ 2, หากไม่ได้ (รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล) จะทำอย่างไร?

ข้อ 3, การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้ง อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีอนาคตยุทธศาสตร์ประเทศ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ ถูกต้อง? หรือไม่ถูกต้อง?

ข้อที่ 4, ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่? หากเข้ามาได้อีก? และหากเกิดปัญหาซ้ำอีก? จะให้ใครแก้ไข? และแก้ไขด้วยวิธีใด?

นายกฯพล.อ.ประยุทธ์ กำลังรอฟังคำตอบจากท่านทั้งหลายด้วยความยินดี

และจะนำคำตอบทั้ง 4 ข้อนี้ไปวางแนวทางป้องกันไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยล้มเหลวซ้ำรอยอย่างที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าคำถามทั้ง 4 ข้อ ของ “นายกฯพล.อ.ประยุทธ์” เป็นปัญหาอนาคตยังไม่
เกิดขึ้นจริง

แต่ในเมื่อท่านนายกฯอุตส่าห์ตั้งคำถามเอง กระทรวงมหาดไทยก็ต้องกระเด้งสนองนโยบายโดยพลัน

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งรวบรวม
คำตอบจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศกลับมาเสนอรัฐบาลโดยเร็ว

“แม่ลูกจันทร์” คาดว่าคำตอบประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย น่าจะเป็นคำตอบที่...ตรงใจรัฐบาล

เพื่อรัฐบาลจะเอาคำตอบของประชาชนเป็นเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด...หรือหลายอย่างพร้อมกัน

เช่น...ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรรีบเลือกตั้งตามโรดแม็ป คสช.

เกรงว่าถ้าเลือกตั้งเร็วไป อาจได้รัฐบาลไม่มีธรรมาภิบาล

หรืออยากให้ คสช.อยู่ต่อไปเพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยล้มเหลวซํ้ารอยเดิม

หรืออยากให้ คสช.อยู่ยาวอีกหน่อยเพื่อปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯลฯ

สรุปว่าถ้าประชาชนเห็นดีเห็นงามอยากให้รัฐบาล คสช.อยู่ไปยาวๆ ย่อมเพิ่มความชอบธรรมให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก 1 ปี? หรือ 2 ปี? หรือ 3 ปี?

แต่...การจะเลื่อนกำหนดเลือกตั้งออกไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยม

เพราะจะ “ต้อง” แก้ไขรัฐธรรมนูญหลายสิบมาตรา

อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ผ่านการลงประชามติอย่างเป็นทางการ โดยมีประชาชนทั่วประเทศโหวตเห็นชอบ 16.8 ล้านคน หรือ 61 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้ใช้สิทธิ 27 ล้านคน

ข้อสำคัญ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ได้กำหนดกรอบเวลาให้จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 450 วันนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ใส่กุญแจล็อก ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 15 เดือน!!

ขยับไม่ได้ ขยายไม่ได้ เลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

ยกเว้น...พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจพิเศษ ม.44 ออกคำสั่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เลื่อนกำหนดเลือกตั้งออกไป

ประตูอื่นปิดหมด...ต้องทะลุกำแพงอย่างเดียว.


"แม่ลูกจันทร์"

28 พ.ค. 2560 13:52 ไทยรัฐ