วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“คลินิกลอยฟ้า” เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มรับบริการตรวจสุขภาพฟรี

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ผู้บริหารบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประธานเปิดงาน ได้ตรวจสุขภาพด้วยการเจาะเลือดหาเบาหวาน ภายในงานด้วย.

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกปี กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า” อย่างต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลชั้นนำ มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บางนา ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.60

การจัดงานในปีนี้ ได้จัดในรูปแบบโซนสถานีตรวจสุขภาพ แบ่งเป็น 9 สถานี อาทิ สถานีเบาหวาน, สถานีมะเร็ง, สถานีตา, สถานีกระดูกและข้อ, สถานีฟัน, สถานีรักษาตับ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานีได้จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโรคที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน โดยนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการ อาทิ การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG), ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI), ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แคโรติก เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน, การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม-มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ

โดย พัชนียา สุขเจริญ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบีทีเอสกล่าวว่า จากการจัดงานในแต่ละปี เราจะมีการประเมินผลการจัดงานจากข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆที่มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ ในแต่ละครั้งได้มีผู้เข้ามารับการตรวจสุขภาพในงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 ราย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มักจะเข้ามารับการตรวจเบาหวานเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยหัวใจและตา การจัดงานเราพยายามที่จะกระจายไปให้ครอบคลุมจุดต่างๆของเมือง ทั้งในจุดกลางเมืองและทางฝั่งธนฯ โดยในปีนี้ได้จัดในเส้นทางส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านชุมชนใหญ่ เพื่อให้โอกาสคนทุกกลุ่มเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพฟรี.

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกปี กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า” อย่างต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย... 28 พ.ค. 2560 13:03 ไทยรัฐ