วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 คำถามก่อนการเลือกตั้ง

ถามหาเลือกตั้ง เสียงดังกว่าระเบิด

กำลังไล่ล่าหามือระเบิดยังไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือไม่ แต่เสียงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามโรดแม็ปกลับดังกระหึ่มสวนกลับมาทันที

เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯบอกว่า หากบ้านเมืองไม่สงบการเลือกตั้งก็คงจะต้องยืดออกไป

เท่านั้นแหละบรรดานักการเมือง โดยเฉพาะจาก 2 ค่ายใหญ่ออกตัวแรงด้วยการให้นายกฯยืนยันให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้

จนกระทั่งล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา” ว่าด้วยประชาธิปไตย การเลือกตั้ง

“พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ...รัฐบาลและ คสช.ยืนยันว่าการเป็นประชาธิปไตยของไทยจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว”

“ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศเช่นนี้ ประเทศชาติของเรา เราต้องมีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วนั้นเราไม่ควรจะถือเอาว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับ...”

จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นใน “หลักธรรมาภิบาล” นำพาชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ “ศาสตร์พระราชา”

และได้ฝากประเด็นคำถามไว้ 4 ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนและนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานต่อไป

1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร

3 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไร...

ขอให้ส่งคำตอบและความคิดเห็นมาทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดแล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งมาซึ่งนายกฯยินดีรับฟัง

4 คำถามนี้น่าสนใจนะครับ...

ผมว่าประชาชนคนไทยควรจะส่งคำตอบและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจต่อการเลือกตั้งและประชาธิปไตย อย่างน้อยก็ทำให้ได้เห็นทิศทางแนวคิดของประชาชน

เพราะอย่างที่ว่าเอาไว้แหละประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เพียงแต่เลือกตั้งแล้วเข้ามาบริหารประเทศเท่านั้น

แต่จะต้องคิดต่อไปให้มากกว่านั้นคือ นักการเมืองที่ตัดสินใจลงเลือกตั้ง นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการบริหารจัดการ ทันโลกทันสถานการณ์

ที่สำคัญก็คือมีความจริงใจต่อชาติและประชาชน

ที่ผ่านมาการเลือกตั้งมองกันแค่ผิวเผินไม่ได้ ชอบนโยบาย ชอบเงินจากการซื้อเสียง ชอบที่เมื่อเลือกแล้วจะได้อะไรตอบแทน

ด้วยหลักคิดแค่นี้ก็เลยต้องตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทุจริต ใช้อำนาจเกินขอบเขต ไม่มีธรรมาภิบาล เล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ

4 คำถามนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ของนายกฯ คสช.ที่น่าจับตายิ่ง.

“สายล่อฟ้า”

28 พ.ค. 2560 12:25 ไทยรัฐ