วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลี้ยงสัตว์รับอากาศแปรปรวน

โดย สะ-เล-เต

ในช่วงฤดูกาลอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้กับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด หรืออีแวป น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการ ซีพีเอฟ แนะให้ควบคุมการทำงานของพัดลมและเยื่อกระดาษหน้าโรงเรือนให้เหมาะสม อย่าให้ร้อน เย็น หรือชื้นเกินไป รวมทั้งควรเตรียมเครื่องสำรองไฟและน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมสำหรับกรณีไฟดับ เพื่อให้พัดลมทำงานได้ตามปกติ ซ่อมแซมหลังคาให้ดีพร้อมเสริมความแข็งแรงของชายคาไม่ให้ลมพัดเสียหาย และจัดเก็บอาหารสัตว์ให้มิดชิด

ส่วนการเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ต้องระวังฝนสาดเข้ามาในคอก ด้วยการทำกันสาดหรือปิดผ้าใบเพื่อป้องกันฝนรอบโรงเรือน ในกรณีอากาศร้อนจัดก่อนเกิดฝนตกอาจต้องเพิ่มพัดลม เพื่อช่วยระบายอากาศลดความร้อน เตรียมน้ำสัตว์ให้เพียงพอ เตรียมกล่องและไฟกกสำหรับลูกสุกร เพื่อป้องกันความหนาวเย็นขณะฝนตก

และคอยสังเกตการกิน หากกินลดลงต้องปรับให้อาหารเท่าที่สัตว์กินได้ อาจแบ่งมื้ออาหารเป็นหลายมื้อ หลีกเลี่ยงการให้อาหารในช่วงอากาศร้อนจัด หากอากาศเปลี่ยนแปลงมากควรผสมวิตามินละลายน้ำให้สัตว์กิน 3–5 วันติดต่อกัน เพื่อลดความเครียดและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สัตว์

การเลี้ยงสัตว์ปีก ไก่เนื้อและไก่ไข่ น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก ซีพีเอฟ แนะนำ ในช่วงอากาศแปรปรวนเช่นนี้ นอกจากต้องดูแลเรื่องความร้อน ฝน และความชื้น ต้องให้ความ สำคัญกับก๊าซแอมโมเนียในโรงเรือนด้วย เพราะกระทบต่อทางเดินหายใจของไก่

โรงเรือนไก่เนื้อ หากมีแกลบเปียกน้ำต้องนำออก เปลี่ยนแกลบใหม่ทันที และหมั่นกลับแกลบถี่ขึ้น 3 วันต่อครั้ง...ส่วน ไก่ไข่ ต้องนำมูลไก่ออกจากโรงเรือนบ่อยขึ้น และต้องมีการระบายอากาศที่ดี ด้วยการควบคุมความเร็วลมให้เหมาะสม โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบเปิด ต้องเพิ่มพัดลมด้วย จัดเตรียมน้ำและอาหารให้เพียงพอกับไก่ อาจเพิ่มวิตามินละลายน้ำเช่นเดียวกับสุกร

นอกจากนี้ ควรตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบฟาร์มให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้หักโค่นมาโดนหลังคาโรงเรือนหรือสายไฟ หากเป็นโรงเรือนเก่า ไม่แข็งแรง ต้องหาไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันการพังจากลมพัดแรง...หากโรงเรือนพังจากพายุฝนให้รีบย้ายสัตว์เข้าเลี้ยงในโรงเรือนหลังอื่นที่ไม่เสียหายโดยเร็ว จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้.

สะ–เล–เต

28 พ.ค. 2560 12:05 ไทยรัฐ