บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Hot up

Hot หมายถึง ร้อน ภาษาอังกฤษแบบ อังกฤษมีกริยาวลี hot up ที่สื่อถึง มีกิจกรรม หรือมีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้น มอนโร (Monroe) สนใจการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกตระเวนไปในภูมิภาคนี้เกือบทุกประเทศ ทุกแห่งมีกิจกรรมทางการเมืองเยอะแยะ แต่ในไทยดูเงียบเหงาราวกับป่าช้า ผมอธิบายให้กับมอนโร ฟังว่า Things generally hot up a few months before the election. โดยทั่วไปจะมีกิจกรรมต่างๆ (ทางการเมือง) ก่อนการเลือกตั้งประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้น

ผู้อ่านท่านครับ If something hots up, there’s more activity or excitement. ถ้าอะไร hot up ก็หมายถึง มีกิจกรรมหรือมีความตื่นเต้นมากขึ้น

ในภาษาไทยของเรา คำว่า เงินร้อน หมายถึง เงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในภาษาอังกฤษ hot money มัก จะหมายถึง เงินที่เคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อสร้างกำไร

ส่วนใครที่มีประสบการณ์มากและทำอะไรบ่อยๆ ฝรั่งมักจะมีวลีขำๆ more+ something than you’ve had hot dinners ถามถึงเพื่อนสาวคนหนึ่งซึ่งมาจากเมืองไฮวิคัมป์ (High Wycombe) ของอังกฤษ เพื่อนในกลุ่มเล่าว่า นาตาลีมีลูกเป็นโขยง She’s delivered more babies than you’ve had hot dinners. หล่อนคลอดลูกมากกว่าที่คุณเคยกินอาหารค่ำร้อนๆ เสียอีก การเปรียบเทียบอย่างนี้ คนไทยอย่างเราๆ ท่านๆ อาจจะงงครับ แต่ขอเรียนว่า คนแต่ละชาติแต่ละภาษาก็มีการเปรียบเทียบแตกต่างกันไป.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com