วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นพบพืช 28,187 ชนิดมีประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆนี้สวนพฤกษศาสตร์หลวงแห่งคิว ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก และเป็นสถานที่สะสมพรรณไม้มากกว่า 8,500,000 ชนิด ได้รายงานผลสำรวจประจำปีการค้นพบพืชใหม่ๆจากทั่วโลก 28,187 สายพันธุ์ ที่อาจนำไปใช้ในทางการแพทย์ แต่บางชนิดถูกละเลยเนื่องจากไม่มีเอกสารการวิจัย ซึ่งมีเพียง 16% เท่านั้นที่ได้รับการระบุว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์

ข้อมูลการสำรวจมาจากนักวิทยาศาสตร์ 128 คนจาก 12 ประเทศ โดยนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเผยว่าในหลายๆปีที่ผ่านมามีการค้นพบพืชที่มีสรรพคุณรักษาโรค เช่น พบเถาวัลย์ 9 ชนิดที่อาจช่วยในการรักษาพาร์คินสัน และมีพืชอีก 2 ชนิดมีสารอาร์เทมิซินินและควินิน ที่สำคัญต่อการรักษาโรคมาลาเรีย รวมทั้งพืชใหม่ 5 ชนิดในตระกูลมันสำปะหลังถูกค้นพบในบราซิล และพืชใหม่ 7 ชนิดในตระกูลแอสปาเลตัส ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พบเฉพาะในแอฟริกาใต้แห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งนำมาใช้ทำชา รอยบอสแอฟริกาใต้ (South African rooibos tea) และยังมีอีกหลายชนิดค้นพบในตุรกีที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในพืชตระกูลใด

นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่า พืชในโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถูกทำลายจากโลกาภิวัตน์ ภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่าในช่วง 16 ปี ที่ผ่านมา มีการเผาไหม้บนโลกโดยเฉลี่ยประมาณ 3,400,000 ล้านตารางเมตรในทุกๆปี ไฟไหม้
ไม่เป็นผลดีต่อระบบนิเวศหลายแห่ง เนื่องจากพืชส่วนใหญ่จะหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการปรับตัวให้เข้ากับไฟ นอกจากนี้การแพร่กระจายของศัตรูพืชก็มีส่วนสำคัญ ซึ่งมีการเรียกร้องให้หลายฝ่ายเข้มงวด กับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น.

เมื่อเร็วๆนี้สวนพฤกษศาสตร์หลวงแห่งคิว ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก 28 พ.ค. 2560 11:39 28 พ.ค. 2560 11:42 ไทยรัฐ