วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' ชี้คนหนุนโอน สตช.สังกัด ยธ. เชื่อทำงานเป็นกลาง-โปร่งใส

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ เห็นด้วยย้าย สตช. สังกัด ยธ. เพราะทำงานเป็นธรรม-เป็นกลาง-โปร่งใส พร้อมหนุนตั้ง ผบ.ตร. ผ่านงานสอบสวน 2 ปี เพื่อประสบการณ์ ทำงานมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค คสช." ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ โดยประชาชนร้อยละ 10.64 ระบุว่า ยุค คสช.ประสบความสำเร็จสูงในการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ขณะที่ร้อยละ 31.76 ระบุว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ส่วนการย้ายสถานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.92 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีความเป็นธรรม เป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการทำงานมากที่สุด รวมถึงระบบการบริหารจัดทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ขณะที่ ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน เป็นการเพิ่มความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ สตช.

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยต้องผ่านงานสอบสวนอย่างน้อย 2 ปี และร่วมรับผิดชอบสำนวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 70 คดี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.84 ระบุว่า เห็นด้วยเพราะเป็นการคัดกรองบุคคล เพื่อให้ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันการใช้ระบบเส้นสายในการเข้ารับตำแหน่ง ขณะที่ ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการจำกัดสิทธิเกินไป เพราะในแต่ละพื้นที่มีคดีมากน้อยแตกต่างกัน ควรดูที่ผลงานและความสามารถทักษะส่วนบุคคล นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 66.32 ยังเห็นด้วยกับการปรับปรุงเงินเดือนตำรวจให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพราะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เสียสละ และมีความเสี่ยงในการทำงานสูง อย่างไรก็ตามประชาชนร้อยละ 46.08 ไม่เห็นด้วยให้ตำรวจไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเหมาะสม ขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานและความโปร่งใส.

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่ เห็นด้วยย้าย สตช. สังกัด ยธ. เพราะทำงานเป็นธรรม-เป็นกลาง-โปร่งใส พร้อมหนุนตั้ง ผบ.ตร.ผ่านงานสอบสวน 2 ปี เพื่อประสบการณ์ ทำงานมีประสิทธิภาพ 28 พ.ค. 2560 11:30 ไทยรัฐ