วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระพรหมสิทธิ มอบประกาศเกียติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในต่างแดน

(เครดิตภาพ : พระวิสุทธิศาสนวิเทศ วัดสระเกศ)

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะพระเถรานุเถระ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดน ที่เมืองลีดส์ อังกฤษ 

เมื่อ 27 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ มี พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ณ วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร

พระพรหมสิทธิ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา "...ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับท่านพุทธศาสนิกชนได้เป็นกำลังให้แก่พระพุทธศาสนา แม้ในดินแดนต่างประเทศ ก็มีความเสียสละ เป็นที่น่ายกย่อง เป็นผู้มีน้ำใจอย่างสูง จึงขออนุโมทนาอย่างยิ่ง..."

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะพระเถรานุเถระ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างแดน ที่เมืองลีดส์ อังกฤษ 28 พ.ค. 2560 02:33 ไทยรัฐ