บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสรี บอก มีชัย เข้าใจผิด สปท.การเมืองไม่ผูกมัด แก้รธน.ทุก10 ปี

เสรี สุวรรณภานนท์ แจง แผนยุทธศาสตร์ชาติ สปท.การเมือง ไม่ผูกมัด แก้รธน.ทุก 10 ปี ระบุ เป็นแค่แนวทางให้สภาทบทวนการใช้กติกาประเทศ เปิดทางแก้รธน.ได้ตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้น

วันที่ 27 พ.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงกรณี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แสดงความเป็นห่วงข้อเสนอการปฏิรูปการเมือง เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติของ กมธ.การเมือง ที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุก 10 ปี เนื่องจากเป็นไปได้ยากว่า เป็นความเข้าใจผิด เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยความเห็นชอบของรัฐสภา ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ต้องรอให้ถึง 10 ปี แต่ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุให้แก้รัฐธรรมนูญ ทุก 10 ปี นั้น เป็นเพียงแค่การกำหนดหลักการว่า ทุก 10 ปี ขอให้มีการทบทวนการใช้รัฐธรรมนูญ โดยการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา มาพิจารณา ว่า การบังคับใช้รัฐธรรมนูญในช่วง 10 ปี มีปัญหาใดที่สมควรได้รับการแก้ไข หรือไม่ ถ้ามีก็แก้ไข ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแก้ไข ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ ว่า ครบ 10 ปี ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ