วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสรี บอก มีชัย เข้าใจผิด สปท.การเมืองไม่ผูกมัด แก้รธน.ทุก10 ปี

เสรี สุวรรณภานนท์ แจง แผนยุทธศาสตร์ชาติ สปท.การเมือง ไม่ผูกมัด แก้รธน.ทุก 10 ปี ระบุ เป็นแค่แนวทางให้สภาทบทวนการใช้กติกาประเทศ เปิดทางแก้รธน.ได้ตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้น

วันที่ 27 พ.ค. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงกรณี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แสดงความเป็นห่วงข้อเสนอการปฏิรูปการเมือง เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติของ กมธ.การเมือง ที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุก 10 ปี เนื่องจากเป็นไปได้ยากว่า เป็นความเข้าใจผิด เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยความเห็นชอบของรัฐสภา ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ต้องรอให้ถึง 10 ปี แต่ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระบุให้แก้รัฐธรรมนูญ ทุก 10 ปี นั้น เป็นเพียงแค่การกำหนดหลักการว่า ทุก 10 ปี ขอให้มีการทบทวนการใช้รัฐธรรมนูญ โดยการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา มาพิจารณา ว่า การบังคับใช้รัฐธรรมนูญในช่วง 10 ปี มีปัญหาใดที่สมควรได้รับการแก้ไข หรือไม่ ถ้ามีก็แก้ไข ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแก้ไข ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ ว่า ครบ 10 ปี ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เสรี สุวรรณภานนท์ แจง แผนยุทธศาสตร์ชาติ สปท.การเมือง ไม่ผูกมัด แก้รธน.ทุก 10 ปี ระบุ เป็นแค่แนวทางให้สภาทบทวนการใช้กติกาประเทศ เปิดทางแก้รธน.ได้ตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้น 27 พ.ค. 2560 19:14 ไทยรัฐ