วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 28/05/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

แก้จราจรติดขัด

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้ท่านนายกฯช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนค่ะ เพราะทำให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนสายค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.สีลตา ภู่ทองคำ
ร.ร.ปัญโญทัย เขตสายไหม กทม.10220

จัดงบฯซ่อมถนน

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากปัจจุบันถนนหลายสายชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทำให้ประชาชนเดินทางลำบาก จึงอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมให้ดีขึ้นครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายนพดล เถื่อนใหญ่
ร.ร.หนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110

27 พ.ค. 2560 15:43 27 พ.ค. 2560 15:43 ไทยรัฐ