วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 28/05/60

ประกวดร้องเพลงถึงพ่อ...กลุ่มบริษัทนานมี ชวนน้องๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระ ราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ “นิทาน...บทกวี...และบทเพลง...ถึงพ่อ”โดยเลือกแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการใช้ทักษะภาษาจีนอย่างเข้าใจผ่านการเล่านิทานจีน ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน แบ่งการประกวดเป็น 4 ระดับ คือ 1.ระดับ ป.1-3, 2.ระดับ ป.4-6, 3.ระดับม.1-3, 4. ระดับ ม.ตอนปลายและอุดมศึกษา น้องๆที่สนใจ สมัครพร้อมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกได้จนถึงวันที่ 30 ก.ค.นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2648-8000 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nanmee.com 

บริจาคถุงผ้า...โรงพยาบาลรามาธิบดี รับบริจาคถุงผ้าเพื่อนำกลับมาใช้ ในโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ผู้สนใจบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคบริเวณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ, คาเฟทีเรีย ชั้น 2 ฝ่ายโภชนาการ หรือส่งไปรษณีย์มาได้ที่ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 สอบถามโทร. 0-2201-2652.

ชมฟรีมิวเซียมติดล้อแดนอีสาน...มิวเซียมสยาม ชวนน้องๆที่สนใจเข้าชม “มิวเซียมติดล้อ” ชุด “Wonderland แดนอีสาน” นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จัดแสดงภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยนำเสนอถึงอัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน และประวัติศาสตร์ของอีสาน อย่างกระชับ สนุกสนาน และสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย เข้าชมได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เปิดวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามโทร. 08-6054-4590.

27 พ.ค. 2560 15:42 ไทยรัฐ