วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐ ทำประชาพิจารณ์ที่ ร.ร.บ้านนาบัว แห่งที่ 2 ของ จ.อุตรดิตถ์

คณะมูลนิธิไทยรัฐ เดินทางมาดูโรงเรียนบ้านนาบัว อ.บ้านโคก เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา แห่งที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการให้โอกาสเด็กในชนบท ได้มีการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกับนักเรียนในตัวเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 พ.ค.60 ที่โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 บ้านนาบัว ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ คณะของมูลนิธิไทยรัฐ นำโดย นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส กรรมการ นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการ และคุณวิเชน โภชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาดูโรงเรียนบ้านนาบัว อ.บ้านโคก เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา อีกแห่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในนามของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งในปัจจุบันก็มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ ) อ.ลับแล แล้ว 1 โรงเรียน

โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก นายมั่ง บัวคำ ผอ.โรงเรียนบ้านนาบัว รองธรรมนูญ พิชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อบต.นาขุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มีโครงการจัดสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มขึ้น อีก 10 แห่ง จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 101 แห่ง เพื่อเฉลิมฉลองโอกาส 100 ปี ของ นายกำพล วัชรพล นั้น ได้เดินทางไปสำรวจเพื่อคัดสรรโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่สองของจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านนาบัว จ.อุตรดิตถ์ เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนมูลนิธิไทยรัฐมาสำรวจและจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชุมชน และผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น

สำหรับขั้นตอน การคัดเลือกของทางมูลนิธิไทยรัฐ วันนี้มาเพื่อสำรวจโรงเรียน ทำประชาพิจารณ์ แล้วคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ จะประชุมเพื่อพิจารณา ทำเรื่องผ่านไปยัง กศจ. ประกาศอีกครั้ง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยจะได้ชื่อว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยาที่ 106 (บ้านนาบัว) ทั้งนี้การจัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนที่อุปการะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้อยู่มาจนทุกวันนี้และยังเป็นการให้โอกาสเด็กในชนบท ได้มีการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกับนักเรียนในตัวเมือง จากนี้ ร.ร.บ้านนาบัว จะทำหนังสือถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 2 เพื่อทำเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เมื่อตกลงแล้วโครงก็จะเริ่มดำเนินการต่อไป

นายมั่ง บัวคำ ผอ.โรงเรียนบ้านนาบัว เผยว่า โรงเรียนบ้านนาบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านนาบัว ต.นาขุม อ.บ้านโคก ภาพรวมของประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเหล่า ต.นาขุม และหมู่ที่ 5 บ้านนาบัว ต.นาขุม เป็นชุมชนเกษตรกรรม ประกอบอาชีพหลัก คือ ปลูกข้าวโพด ทำสวนมะขาม สวนยางพารา และปลูกข้าวเหนียว สำหรับบริโภค พร้อมทั้ง ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีและมีความร่วมมือกันในพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี อยู่ในเขตบริการของ อบต.นาขุม มีพื้นที่ 74 ไร่ 1 งาน 61.9 ตารางวา

ปัจจุบัน ร.ร.บ้านนาบัว เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ในรอบ 4 ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 150 คนและคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียน เฉลี่ย ปีการศึกษาละ 180 คน และต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้ให้ความสำคัญและมาคัดเลือก โรงเรียนบ้านนาบัว ให้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) เพราะประชาชนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีพื้นที่ติดต่อ กับ สปป.ลาว และก็ผูกพันและอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันอย่างยาวนานอยู่แล้ว.

คณะมูลนิธิไทยรัฐ เดินทางมาดูโรงเรียนบ้านนาบัว อ.บ้านโคก เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา แห่งที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการให้โอกาสเด็กในชนบท ได้มีการศึกษาที่ดีเท่าเทียมกับนักเรียนในตัวเมือง 27 พ.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ