วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เวียดนาม ต้อนรับคณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ยินดีร่วมมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา

หลังจากปักกลดปฏิบัติธรรมในกัมพูชา 4 คืน คณะธรรมยาตราได้ออกเดินทางเข้าเวียดนามแล้ว โดยรองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งสาธารณรัฐเวียดนาม เดินทางต้อนรับคณะด้วยตนเอง พร้อมได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม ให้พระสงฆ์จาก 5 ประเทศออกบิณฑบาตในเมืองฮาเตียนซึ่งไม่เคยมีมาก่อน..

เข้าสู่วันที่ 7 ของการออกเดินธรรมยาตราครั้งประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์และฆราวาสจากไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ในโครงการ "ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ หลังจากปักกลดปฏิบัติธรรมในกัมพูชา 4 คืน คณะธรรมยาตราได้ออกเดินทางเข้าเวียดนามแล้ว และจะวนเข้าประเทศไทยที่ จ.จันทบุรี โดยวันที่ 29 พ.ค.ปักกลดที่วัดไก่เตี้ย จ.พระนครศรีอยุทธยา แล้วจึงย้อนเข้าสู่เมียนมา และวันที่ 4 มิ.ย. จะกลับมาปิดโครงการที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ

เวลาเช้าตรู่ วันที่ 27 พ.ค. 60 คณะธรรมยาตราได้สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ใต้ต้นโพธิ ภายในโรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา ของนายวินัย และ นายสุภชัย วีระภุชงค์ นักธุรกิจชื่อดังชาวไทย จากนั้นได้ธรรมยาตราไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงพนมเปญ ตามคำนิมนต์ของ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ออท.ณ กรุงพนมเปญ

เพื่อให้ข้าราชการและชาวไทยในกรุงพนมเปญได้ใส่บาตร ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์จาก 5 ประเทศ และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีชุมชนชาวไทยเข้าไปร่วมใส่บาตรกันอย่างคับคั่ง เสร็จแล้วคณะจึงธรรมยาตรามุ่งหน้าเข้าสู่เวียดนามป็นประเทศที่ 4 เพื่อไปปักกลดปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ จ.เกียนชาง เวียดนาม

ทั้งนี้ พระทิช เถี่ยน ตึม รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งสาธารณรัฐเวียดนาม ที่เดินทางมารับคณะโดยร่วมธรรมยาตราด้วยตนเอง กล่าวว่า เวียดนามเตรียมการต้อนรับคณะธรรมยาตราประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้แล้ว โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม ให้พระสงฆ์จาก 5 ประเทศ สามารถออกบิณฑบาต ในเมืองฮาเตียน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างเต็มที่

รวมถึงยินดีที่จะร่วมมือกับ 5 ประเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งหลังจากเวียดนามมีพุทธสมาคมเวียดนามเป็นตัวแทนพุทธศาสนา ที่อยู่ในความปกครองเดียวกัน ได้มีบทบาทต่ออาเซียนและเวทีโลก แสดงออกถึงความสามัคคี ของชาวพุทธเวียดนามที่ร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ

สำหรับโครงการธรรมยาตรานี้ มีบทบาทสำคัญมากที่จะทำให้ได้ระลึกถึงบุญคุณ ของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ส่งพระธรรมทูต มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิ

"อย่าให้ความโลภเกิดขึ้นในจิตใจ เพราะความโลภเกิด สงครามจะตามมา ไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขอันประเสริฐ" รองประธานสมัชชาสงฆ์เวียดนามให้โอวาททิ้งท้าย.

หลังจากปักกลดปฏิบัติธรรมในกัมพูชา 4 คืน คณะธรรมยาตราได้ออกเดินทางเข้าเวียดนามแล้วโดยรองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งสาธารณรัฐเวียดนาม เดินทางต้อนรับคณะด้วยตนเอง พร้อมได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม ให้พระสงฆ์จาก5ประเทศออกบิณฑบาตในเมือง 27 พ.ค. 2560 14:30 ไทยรัฐ