วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ฐท.พังงา ตรวจความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าช่วยผู้ประสบภัย

กองทัพเรือ โดย ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ตรวจสอบความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ทันท่วงที...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พ.ค.60 พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ในฐานะผู้บังคับการหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ณ สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำหรับการตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในครั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้มีความพร้อม สามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มขีดความสามารถ สืบเนื่องจากในห้วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมของทุกปี จะเข้าสู่ฤดูมรสุม มักจะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม จึงต้องให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฯ มีความพร้อมอยู่เสมอเมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ประกอบไปด้วย ชุดสื่อสาร ชุดแพทย์ ชุดตรวจสอบค้นหา ชุดดับเพลิง และชุดขนส่งซ่อมสร้าง พร้อมยุทโธปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งจะมีการประสานการปฏิบัติแบบบูรณาการกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ โทร. 1696

กองทัพเรือ โดย ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ตรวจสอบความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ทันท่วงที... 27 พ.ค. 2560 13:46 ไทยรัฐ