บริการข่าวไทยรัฐ

ฝึกงานผู้พิการ ส่งเสริมสร้างอาชีพ ไม่ต้องรอแต่บริจาค

ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน และแบงก์ออมสินเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกงานให้แก่คนพิการหวังให้สามารถเข้าทำงานและมีอาชีพ...

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกงาน "Workable คนพิการ ทำงานได้" จัดโดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและธนาคารรออมสิน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการในการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยยึดแนวคิดของความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคมเป็นหลัก.