วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' สวน 'บิ๊กตู่' ทำตัวเองให้มีธรรมาภิบาลก่อนสอนคนอื่น

"วัฒนา" สวน "บิ๊กตู่" รัฐบาลเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จวกทำตัวเองให้มีธรรมาภิบาลก่อนสอนคนอื่น ถามกลับคำว่าละอายสะกดยากหรือ สอน คสช.ยึดอำนาจมาสามปีบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนทุกข์ยากเพราะพิษเศรษฐกิจ...

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.60 นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรมว.พาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า "หนากว่านี้มีอีกไหม" ขอตอบคำถามแบบรวมทั้ง 4 ข้อ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ฝากประเด็นไว้ในรายการศาสตร์พระราชาว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลและ ส.ส. ที่ได้มาจากการเลือกตั้งย่อมต้องถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเป็นฉบับที่พวกท่านโฆษณาว่าจะสกัดคนโกงไม่ให้เข้าสู่การเมืองจึงไม่มีข้อควรสงสัย เว้นแต่จะหลอกประชาชนให้ลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้รัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งย่อมดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันเพราะไม่ได้ใช้อาวุธไปยึดอำนาจมา ส่วนหากเข้ามาแล้วทำไม่ดีก็มีกลไกตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินคดี นั่นคือเป็นรัฐบาลที่อยู่บนหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ซึ่งต่างกับนายกฯ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะนิรโทษกรรมไว้ล่วงหน้า

นายวัฒนา ระบุว่า คำว่า "ธรรมาภิบาล" หรือ Good Governance หมายความว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5. หลักความคุ้มค่า และ 6. หลักคุณธรรม ทั้งนี้โบราณสั่งสอนไว้ว่าต้องล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสน์ หมายความว่าทำตัวให้สะอาดก่อนจะไปสั่งสอนคนอื่น ดังนั้น หากจะถามถึงความมีธรรมาภิบาลของรัฐบาลหน้า ท่านต้องทำตัวเองให้มีธรรมาภิบาลก่อนอย่างน้อยต้องถูกตรวจสอบได้ นายกฯ ควรเลิกสร้างวัฒนธรรมแบบใครอายน้อยย่อมได้ประโยชน์แบบที่กำลังทำ พึงสำเหนียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเลือกใครมาเป็นผู้แทนก็ได้ ประชาชนย่อมมีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินอนาคตทางการเมืองของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบงการ ยึดอำนาจมาสามปีบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนทุกข์ยากเพราะพิษเศรษฐกิจทั่วหน้าควรจะรู้จักคำว่าพอ แต่กลับแสดงพฤติกรรมจะไม่คืนอำนาจให้ประชาชน คำว่าละอายสะกดยากนักหรือ.

"วัฒนา" สวน "บิ๊กตู่" รัฐบาลเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จวกทำตัวเองให้มีธรรมาภิบาลก่อนสอนคนอื่น ถามกลับคำว่าละอายสะกดยากหรือ สอน คสช.ยึดอำนาจมาสามปีบ้านเมืองเสียหาย ประชาชนทุกข์ยากเพราะพิษเศรษฐกิจ... 27 พ.ค. 2560 09:46 ไทยรัฐ