บริการข่าวไทยรัฐ

ทร.ไทย-สหรัฐฯ จัดเต็มส่งเรือดำน้ำ-เรือพิฆาต ร่วมฝึกGuardian Sea 17 (คลิป)

ทหารฝึกหนัก-จัดเต็ม!!! กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017 ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ส่งเรือพิฆาต7 เรือดำน้ำชั้น LOS ANGELES เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ และเครื่องบิน P - 3C ส่วนทร.ไทยส่ง เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงล่องลม ระหว่างวันที่ 22 - 27 พ.ค.60 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2560 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน โดยกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ซึ่งมี นาวาเอกวโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 และ นาวาเอก ฮัมบาเลย์ (H.B.LE) ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝ่ายสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน (พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย สำหรับกำลังที่เข้าร่วมฝึก มีดังนี้

กำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงล่องลม กำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย USS KEY WEST (เรือดำน้ำชั้น LOS ANGELES), เรือพิฆาตชั้นอาเลห์เบิร์ก USS STETHEM พร้อมระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบเอจีส และเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-3C โอเรียน

และเมื่อวันที่ 22 พ.ค.60 การฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างกองทัพเรือ กับ กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา ได้มีพิธีเปิดการฝึกฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีนาวาเอกวโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ และนาวาเอก ฮัมบาเลย์ ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และในห้วงวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมหารือในหัวข้อการฝึกต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเรือดำน้ำ และการประชุมก่อนออกเรือ


โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค.60 เรือหลวงล่องลม และเรือ USS STERETT ซึ่งเป็นเรือในหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 ออกเรือจากบริเวณทอดสมอท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเข้าพื้นที่ฝึก โดยจะสนธิกำลังร่วมกับเรือหลวงนเรศวร


และในวันที่ 26 พ.ค.60 กองทัพเรือไทยส่งนายทหารสังเกตการณ์จาก กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ 4 นาย ลงเรือดำน้ำ USS KEY WEST เพื่อร่วมสังเกตการณ์บนเรือดำน้ำ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2017 บริเวณปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเรือดำน้ำ USS KEY WEST หลังจากรับนายทหารสังเกตการณ์ของกองทัพเรือไทยเรียบร้อยแล้วได้เดินทางไปยังจุดนัดพบในพื้นที่ฝึก พื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อทำการฝึกกับเรือของทั้งสองประเทศต่อไป


สำหรับหัวข้อการฝึกเป็นการบรรยาย การสัมมนา การอบรมในหัวข้อต่างๆ และการฝึกในทะเลสาขาการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนายทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกทั้งเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และอากาศยาน โดยมีขั้นตอนการฝึกตั้งแต่ขั้นการวางแผนร่วมกัน การฝึกกับเป้าฝึก EMATT (Expendable Mobile Anti Submarine Warfare Training Target) เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง ประกอบด้วย การฝึกตรวจจับเรือดำน้ำ การจัดเรือคุ้มกันเดินทางเข้าในพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำ

ขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือดำน้ำ ตลอดจนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ของการปฏิบัติการทางเรือที่กองทัพเรือขาดหายไปเป็นเวลากว่า 60 ปี เช่นการตรวจสอบขั้นตอนการดำและการขึ้นสู่ผิวน้ำ การฝึกตรวจจับเป้าผิวน้ำ การฝึกป้องกันความเสียหายภายในเรือ และการฝึกขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือผิวน้ำ ที่จะได้เรียนรู้จากเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาในการฝึกครั้งนี้ ทั้งนี้การฝึกผสม Guardian Sea เริ่มทำการฝึกครั้งแรกในปี 2555