วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.กำชับผู้รับเหมา ปลอดภัยลำดับแรก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่กรมทางหลวงชนบท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการให้นโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานของ ทช. โดยนายพิศักดิ์กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางจราจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้โครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้จัดประชุมเพื่อให้นโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับบริษัทผู้รับจ้าง 111 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 15 แห่ง และผู้ควบคุมงานของ ทช. โดยได้กำชับให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการดำเนินการด้านความปลอดภัยของ ทช. อย่างเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกเสมอ รวมถึงเมื่อเกิดเหตุแล้วจะต้องเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน พร้อมแก้ไขเหตุขัดข้องนั้นให้เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยของ ทช.อย่างเคร่งครัด.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่กรมทางหลวงชนบท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการให้นโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 27 พ.ค. 2560 01:28 ไทยรัฐ