วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

7 จังหวัดริมเจ้าพระยา เตรียมรับมือน้ำสูง ปภ.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

ปภ.ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากได้รับร้องขอ ...

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 1 – 1.5 เมตร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรที่ปลูกพืชและเสี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการแพร้านอาหารและงานก่อสร้างเขื่อนให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด จัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของขึ้นที่สูง ผูกยึดกระชังเลี้ยงปลาให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงจัดทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ปภ.ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากได้รับร้องขอ ... 27 พ.ค. 2560 00:51 ไทยรัฐ