วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วท.นำร่องสตาร์ทอัพชลบุรี-ชู “ศรีราชา-พัทยา”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ที่ จ.ชลบุรี ว่า วท.จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ นำร่องที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรัฐบาลมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญ ขณะที่สตาร์ทอัพจะเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ การที่ วท.เลือกนำร่องที่ จ.ชลบุรีเพราะมีความพร้อม และมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ แม้ความเข้าใจด้านสตาร์ทอัพ อาจจะยังไม่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกนี้ แต่ปัจจุบันคาดว่ามีสตาร์ทอัพประมาณ 30 รายใน จ.ชลบุรี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในศรีราชา บางแสนและพัทยาและอีก 50-80 รายในภาคตะวันออกทั้งหมด.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ที่ จ.ชลบุรี ว่า วท.จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ นำร่องที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน 27 พ.ค. 2560 00:51 ไทยรัฐ