วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัตวแพทย์ จ่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าคุมประชากร หมา-แมว ทั่วบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ยับยั้งการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว คุมกำเนิด ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ปชช. มีความรับผิดชอบในการเลี้ยง 

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ที่อาคาร 200 ปี สวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 3 กองสารวัตรและกักกันสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดโครงการควบคุม ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวที่ไม่มีเจ้าของ อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะ วัด โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการนำตัวสุนัขไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า และผ่าตัดทำหมันจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่เสี่ยง และจัดทำทะเบียนสุนัขจรจัด

นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มีจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ มีความตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต้องไปแวะพักและชมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ หากปล่อยให้การเพิ่มประชากรสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งโรคพิษสุนัขบ้า และมีการแพร่ระบาด อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการท่องเที่ยว

"จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นี้ และมีเป้าหมายสุนัขจรจัดจำนวน 653 ตัว" 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ยับยั้งการแพร่ระบาด โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว คุมกำเนิด ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ปชช. มีความรับผิดชอบในการเลี้ยง 26 พ.ค. 2560 21:21 ไทยรัฐ