วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐ มอบอาคารเรียน กำพล วัชรพล แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60

มูลนิธิไทยรัฐส่งมอบอาคารเรียน กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พร้อมครุภัณฑ์ มูลค่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พ.ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนกำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตรเขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ

นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวว่า จากการที่ นสพ.ไทยรัฐ เป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนได้เห็นความสำคัญของชาติโดยเฉพาะการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นธุรกันดาร เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกัน จึงได้จัดสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 101 โรงเรียน

โดยในปี 2562 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ของ ผอ.กำพล วัชรพล ทางมูลนิธิไทยรัฐ จะก่อสร้าง ร.ร.เพิ่มไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 ร.ร. ทาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดตั้งมูลนิธิไทยรัฐเพื่อให้การอุปการะสนับสนุนโรงเรียนเพื่อว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทุกแห่งที่เกิดขึ้น จะไม่ถูกทอดทิ้งและได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ความเป็นอยู่ของนักเรียน การพัฒนาบุคลากรใน ร.ร.ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการสอนที่ดี

จากนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนกำพล วัชรพล หลังใหม่พร้อมครุภัณฑ์และห้องประกอบ ให้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ในนามของมูลนิธิไทยรัฐ ขอมอบอาคารเรียนกำพล วัชรพล พร้อมครุภัณฑ์และห้องประกอบแก่พี่น้องประชาชนชาว อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อประโยชน์ของการศึกษาต่อไป.

มูลนิธิไทยรัฐส่งมอบอาคารเรียน กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พร้อมครุภัณฑ์ มูลค่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ 26 พ.ค. 2560 14:32 ไทยรัฐ