วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไพบูลย์ ขอรบ.บิ๊กตู่ ตั้งกองทุนเยียวยาเหยือ สหกรณ์คลองจั่น โดยตรง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสปช. ขอรบ. "บิ๊กตู่" ตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อ "สหกรณ์คลองจั่น" โดยตรง

วันที่ 26 พ.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสปช.ในฐานะประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป กล่าวว่า ตนได้มีหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช.เพื่อให้ข้อเท็จจริงว่า ความเดือดร้อนและเสียหายของประชาชนที่ฝากเงินและฝากลงหุ้นในกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เกิดจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กระทำผิดต่อหน้าที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย รัฐย่อมต้องให้การเยียวยาแก่ประชาชนผู้เสียหายเหล่านั้นโดยตรงและโดยเร็ว ไม่ใช่รัฐหาทางปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยเบี่ยงเบนไปให้เป็นเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ ทั้งที่สร้างปัญหากับประชาชน

ดังนั้นจึงเป็นความถูกต้องและยุติธรรมที่รัฐบาลจะดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนเยียวยาประชาชนผู้เสียหายจากการฝากเงินและฝากลงหุ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด” ขึ้นเพื่อนำเงินที่ ดีเอสไอ และ ปปง.จะยึดได้เป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทคืนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง ไม่ใช่คืนให้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่เป็นนิติบุคคลที่ทุจริตฉ้อโกงประชาชน และจะเป็นตัวอย่างที่จะสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล คสช. จากประชาชนผู้ฝากเงินและฝากลงหุ้นในสหกรณ์อื่นนับล้านคนทั่วประเทศด้วย และรวมทั้งจะทำให้สหกรณ์อื่น ผู้บริหารกิจการสหกรณ์อื่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ ต้องดำเนินการโดยสุจริตใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผู้ฝากเงินลงหุ้นสหกรณ์อีก เพราะหากทุจริตทำให้ประชาชนเดือดร้อน จะต้องถูก ปปง. ดีเอสไอ ดำเนินคดีฐานฟอกเงินยึดทรัพย์จนถึงที่สุด

นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสปช. ขอรบ. "บิ๊กตู่" ตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อ "สหกรณ์คลองจั่น" โดยตรง 26 พ.ค. 2560 13:47 ไทยรัฐ