วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 27/05/60

โดย ซี.12

ฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างลงที่กระทรวงยุติธรรม เมื่อ ครม.มีมติอนุมัติให้ย้าย ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงยุติธรรม คนใหม่เมื่อ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การย้ายคราวนี้มีความแตกต่างกับรายอื่นเล็กน้อยคือใช้อำนาจปกติเข้า ครม.ย้ายปลัดกระทรวงไปอยู่ในตำแหน่งพิเศษโดยไม่ต้องใช้มาตรา 44 พร้อมกับมีเสียงยืนยันจากระดับรองนายกรัฐมนตรีอย่าง วิษณุ เครืองาม ว่า ปลัดชาญเชาวน์ ไม่ได้มีมลทินหรือข้อกล่าวหาในความผิดใดๆเพียงแต่รัฐบาลต้องการให้มาทำงานพิเศษด้านการปฏิรูปกฎหมาย เท่านั้น....

ปลัดชาญเชาวน์ ยังมีเวลาราชการอีก 3 ปีเศษกำหนดเกษียณในปี 2563 มีพื้นฐานเติบโตมาจากอัยการ โอนมาอยู่กระทรวงยุติธรรม เมื่อปี 2546 เป็นอธิบดีหลายกรมและรองปลัดกระทรวงหลายรอบ ส่วน อธิบดีวิศิษฏ์ ที่ขึ้นเป็นปลัดใหม่นั้นมาจากตุลาการโอนมาในระดับผู้อำนวยการสำนักจนเป็นรองอธิบดี อธิบดีหลายกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และรองปลัดกระทรวง กำหนดเกษียณในปี 2568....

กระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตเรื่อยๆอาจจะผ่าน ครม.นานแล้วแต่ไม่ผ่านตาหรือไม่แถลงเมื่อเจอเรื่องก็นำมาบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งคือ สุรศักดิ์ สุภารัตน์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้ เลื่อนขึ้นเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เลื่อนขึ้นเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เลื่อนขึ้นเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ทศพร มูลศาสตรสาทร ผู้ช่วยกระทรวงการต่างประเทศ เลื่อนขึ้นเป็น เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ส่วน วราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2560 ....

ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีการแต่งตั้งในตำแหน่งอำนวยการระดับสูง 3 ราย เมื่อเดือนเมษายน คือ โชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็น พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สุนีย์ บุตรเนียน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา....

ต่วยตูน รายเดือนยังเป็นหนังสือยอดนิยมในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องราวสาระหรรษา นักเขียนที่มาแรงช่วงนี้เห็นทีจะเป็น ปิยะพงศ์ อาภาศิลป์ นักขาย-นักขับ-นักเขียน เกี่ยวกับรถรา เมื่อเปลี่ยนแนวมาเอ่ยถึงแหล่งกินของอร่อยก็ยอดเยี่ยมอย่างเช่นเล่มเดือนเมษายนว่าด้วยเรื่อง นัดนี้ที่แพร่งภูธร ตามด้วย ตะลอนแพร่งนรา ในเล่มเดือนพฤษภาคม โดนใจนักอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเกษียณที่จะได้ตามรอยไปชิม ส่วนเดือนมิถุนายน ที่กำลังจะมาถึงเห็นว่าจะพาไปไม่ใกล้ไม่ไกลจุดเดิมอีกหนคนสนใจไม่ควรพลาด....

“ซี.12”

26 พ.ค. 2560 12:27 ไทยรัฐ