วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับขวัญแม่โพสพแปลงนาส่วนพระองค์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พ.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 5 ปี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุจินต์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 5 ปี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมเมื่อปี 2554 และทรงเคยเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เมื่อปี 2539 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เกษตรกรปลูกข้าวในที่ดินแปลงนาส่วนพระองค์กว่า 7 ไร่ ทางจังหวัดโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถือปฏิบัติในการปลูกข้าวบนแปลงนาส่วนพระองค์เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้เริ่มปลูกข้าวบนแปลงนาฯ ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ด้วยวิธีใช้เครื่องโรยข้าวงอก ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ล่าสุด ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้ว ดังนั้น ได้ถือโอกาสวันที่ 25 พ.ค.นี้ จัดพิธีรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านส่วนผลผลิตข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวได้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า จากนั้นนำทูลเกล้าฯถวายพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปใช้ตามพระราชอัธยาศัย.

พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 5 ปี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้น 26 พ.ค. 2560 08:12 ไทยรัฐ