วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-ลาวผนึกกำลังเสริมแข็งแกร่ง ลุยอุ้ม “เอสเอ็มอี” สองฝั่งโขง

ผุดศูนย์ชายแดนบริการเบ็ดเสร็จ


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเป็นสักขีพยานการลงนามความเข้าใจด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ระหว่างหน่วยงานของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 4 ฉบับ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีร่วมกัน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยกับ Lao Department of SMEs Promotion, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ของไทยกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว, สสว.กับสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว และ สสว.กับสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงลาว ว่า เอสเอ็มอีมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีมาโดยตลอด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สำเร็จ แต่ต้องสร้างให้เกิดและแข็งแรงขึ้น

สำหรับลาวนั้น มองว่าเอสเอ็มอีด้านการบริการและการท่องเที่ยวเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถขายสินค้าในชุมชนผ่านสถานที่ท่องเที่ยวได้ ทำให้สินค้าขายได้แพงขึ้น ชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีงานทำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ โดยไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีลาวอยู่แล้ว

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ไทยและลาวจะร่วมมือกันพัฒนาเอสเอ็มอี โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอีแบงก์) จะหารือร่วมกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของลาว เพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งลาวมีความสนใจโครงการศูนย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีทั่วประเทศ จึงต้องการมาศึกษาวิธีการดำเนินงาน และมีความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีของไทยและลาว โดยจะให้เอสเอ็มอีของลาวข้ามฝั่งมาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีของไทยได้ทั้งที่ จ.อุบลราชธานี และอุดรธานี ขณะเดียวกันเอสเอ็มอีของไทย ก็สนใจลงทุนในลาว ซึ่งเอสเอ็มอีแบงก์ก็มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อ ทำให้มีโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือในการร่วมทุนระหว่างเอสเอ็มอีไทยและเอสเอ็มอีลาว เพื่อสร้างเป็นห่วงโซ่การผลิต เช่น ลาวมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ ก็ส่งให้เอสเอ็มอีไทย ที่มีเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อนำไปแปรรูป หรือกรณีสิ่งทอ ที่ลาวมีแรงงานผลิตแล้วส่งวัตถุดิบให้เอสเอ็มอีของไทย นำไปออกแบบแฟชั่นยกระดับมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตลาดร่วมกัน “ไทยและลาวยังต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษของ 2 ประเทศเชื่อมโยงกัน โดยไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ติดกับลาวใน 4 พื้นที่ คือ จ.เชียงราย นครพนม มุกดาหาร หนองคาย”.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเป็นสักขีพยานการลงนามความเข้าใจด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ระหว่างหน่วยงานของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 4 ฉบับ 26 พ.ค. 2560 00:22 ไทยรัฐ