วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ปทุมธานี”ออกหน่วย ให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานนำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนออกให้บริการประชาชน ทั้งนี้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มีหน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลาต่อโดยในงานนี้ ได้มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลน 10 คัน และมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วด้วย.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานนำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนออกให้บริการ 26 พ.ค. 2560 00:18 ไทยรัฐ