วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโผ 12 ทำเลทองกลางเมืองกรุง

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สกล่าวว่า ทางศูนย์ได้จัดอันดับทำเลที่ดินที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และทำเลที่ราคาที่ดินเพิ่มมากที่สุดในรอบ 6 ปี (2555-2560) ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 5 ปีต่อเนื่องกัน โดยมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตในช่วง 10 ปีข้างหน้า

อันดับที่ 1 ทำเล I3-2 ถนนสุขุมวิท 21 ราคาปัจจุบันตารางวาละ 1,400,000 บาท ในรอบ 1 ปี เพิ่มราคาถึง 27.3% และหากมองในรอบ 6 ปีก่อนหน้า นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 15.2% ขณะที่อันดับที่ 2 ทำเล K6-1 ถนนรัชดาภิเษก-เดอะมอลล์ ราคาปัจจุบันตารางวาละ 300,000 บาท ในรอบ 1 ปี เพิ่มราคาถึง 25.0% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 13.5% อันดับที่ 3 ทำเล K2-3 ถนนพระราม 2 กม.13.5 แสมดำ ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 45,000 บาท ราคาถึง 12.5% ในรอบ 1 ปี และ ในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 12.7%

อันดับที่ 4 ทำเล L1-1 ถนนกรุงธนบุรี ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 600,000 บาท เพียง 1 ปี ราคาเพิ่มขึ้นถึง 9.1% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 11.0% อันดับที่ 5 ทำเล F5-1 ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง ราคาปัจจุบันตารางวาละ 650,000 บาท โดยในระยะเวลา 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 8.3% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 10.9% อันดับที่ 6 ทำเล I1-3 ถนนอโศก-ดินแดง ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 450,000 บาท โดยในระยะ 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 12.5% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 10.3%

อันดับที่ 7 ทำเล I3-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 450,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 12.5% และในรอบ 6 ปีนับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 10.3% อันดับที่ 8 ทำเล H2-1 สำโรง-สุขุมวิท 107 ราคาปัจจุบันตารางวาละ 250,000 บาท ใน 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 8.7% ในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 10.1%

อันดับที่ 9 ทำเล I2-1 ถนนเจริญกรุง ซอย 1 ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 650,000 บาท ในรอบ 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 8.3% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 9.8%

อันดับที่ 10 ทำเล I3-5 ถนนสุขุมวิท 71 ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 350,000 บาท ในระยะ 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 16.7% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 9.8% อันดับที่ 11 ทำเล I3-3 ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 400,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี ราคาเพิ่มถึง 14.3% และในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 8.9% อันดับที่ 12 ทำเล H3-1 ศรีนครินทร์-บางนา ราคาปัจจุบัน ตารางวาละ 160,000 บาท ในเวลา1 ปี ราคาเพิ่มถึง 10.3% ในรอบ 6 ปี นับแต่ปี 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปีละ 8.1%

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สกล่าวว่า ทางศูนย์ได้จัดอันดับทำเลที่ดินที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 26 พ.ค. 2560 00:11 26 พ.ค. 2560 00:11 ไทยรัฐ