วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.ไฟเขียวตั้งเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ทั้งนี้ สำหรับวัดไทยลุมพินี เป็นวัดที่รัฐบาลไทยมีมติให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2535 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2538 โดยพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตสวน ลุมพินี ส่วนวัดนานาชาติทิศตะวันออก ต.ลุมมินเด อ.รูปันเดหิ แคว้นลุมพินี เนปาล มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ โดยเป็นการทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเนปาล มีระยะเวลา 99 ปี ซึ่งนับเป็นวัดไทยแห่งแรกในราชอาณาจักรเนปาล.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 พ.ค. 2560 00:11 ไทยรัฐ