วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ้างเบื้องสูง

ผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าของผู้จัดการภาครัฐและเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้องเรียนมาว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดงาน “โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล Bike for JC Chachoengsao ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2560”

เนื่องด้วย ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ฉะเชิงเทรา (เจซี.ฉะเชิงเทรา) ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันจักรยานทางไกล ในวันที่ 23 กรกฎาคม ที่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด

เป็นการพัฒนาฝึกการทำงานเป็นขั้นตอนในรูปแบบการดำเนินงานของเจซี.ที่สอนเรื่องการทำงานเป็นทีม จะจัดให้มีการแข่งขันปั่นจักรยานออกเป็น 5 ประเภท ผู้จัดได้มีหนังสือแบบฟอร์มส่งให้ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการแข่งขันจักรยานทางไกลชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี 2560 เป็นจำนวนเงินตั้งแต่รายละ 25,000 บาท มากถึงจำนวน 100,000 บาท

ทางคณะผู้จัดงานจะเอาใจผู้สนับสนุนตอบแทนหน่วยงาน ใส่ชื่อและโลโก้องค์กรในเสื้อการแข่งขันถ้วยรางวัล และในป้ายประชาสัมพันธ์ การปั่นจักรยานเป็นกีฬาออกกำลังกายที่ดีดึงเยาวชนและผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี

ผู้ร้องบอกว่า ในการจัดงานครั้งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงหาผลประโยชน์และแอบอ้างเบื้องสูง เพราะในหนังสือเพื่อขอการสนับสนุนจัดทำขึ้นโดย 2 ฉบับ เนื้อหาไม่เหมือนกัน

อีกฉบับเป็นของ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ฉะเชิงเทรา และอีก 1 ฉบับ เป็นของ ผู้สื่อข่าวของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา รายหนึ่งที่แอบอ้างสนิทกับผู้สื่อข่าวทั้งจังหวัด ร่วมกับ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ฉะเชิงเทรา (เจซี.ฉะเชิงเทรา) ซึ่งในหนังสือเพื่อขอการสนับสนุนทั้ง 2 ฉบับ

จัดงานในวันเวลาเดียวกัน

ผู้ประกอบการบางรายได้รับทั้ง 2 ฉบับ การกระทำดังกล่าวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและอาจจะมีการแอบอ้างเบื้องสูงมาหาผลประโยชน์ ผู้ร้องจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา ช่วยตรวจสอบโครงการดังกล่าว

เป็นมาอย่างไร อย่าให้เสียหาย

เสียชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรามากกว่านี้.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

25 พ.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ