บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือ จัดสร้าง 'พระยอดธงทหารกล้า' หารายได้ช่วยทหารใต้


กองทัพเรือ ทำพิธีพุทธาภิเษก จัดสร้าง "พระยอดธงทหารกล้า" นำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทย ช่วยทหารใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ...

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระยอดธงทหารกล้า พร้อมด้วย พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และนายทหารผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ คณะกรรมการจัดสร้างพระยอดธงทหารกล้า ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยในพิธีมี พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี พระครูธรรมธรสุวรรณ พระอาจารย์วรรณ วัดท่ากุ่ม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระคู่สวดสายธรรมยุติร่วมพุทธาภิเษก

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ซึ่งในแต่ละปี มีความจำเป็นต้องมีรายได้เข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือโดย คณะกรรมการจัดสร้าง พระยอดธงทหารกล้า ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ตลอดจนพระเถระคณาจารย์ทั่วประเทศ จารแผ่นโลหะเพื่อนำมาเป็นชนวนมวลสารสำคัญ ที่นำมาหลอมเพื่อจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า”

ซึ่งในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปบูชา และจะนำรายได้ทั้งหมดภายหลังหักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าจัดสร้างเข้ากองทุนฯ โดยจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า” จำนวน 3,999 องค์ ซึ่งจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาเพื่อทหารที่เสียสละในพื้นชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือต่อไป