วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือ จัดสร้าง 'พระยอดธงทหารกล้า' หารายได้ช่วยทหารใต้


กองทัพเรือ ทำพิธีพุทธาภิเษก จัดสร้าง "พระยอดธงทหารกล้า" นำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทย ช่วยทหารใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ...

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระยอดธงทหารกล้า พร้อมด้วย พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และนายทหารผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ คณะกรรมการจัดสร้างพระยอดธงทหารกล้า ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยในพิธีมี พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี พระครูธรรมธรสุวรรณ พระอาจารย์วรรณ วัดท่ากุ่ม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระคู่สวดสายธรรมยุติร่วมพุทธาภิเษก

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ซึ่งในแต่ละปี มีความจำเป็นต้องมีรายได้เข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือโดย คณะกรรมการจัดสร้าง พระยอดธงทหารกล้า ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ตลอดจนพระเถระคณาจารย์ทั่วประเทศ จารแผ่นโลหะเพื่อนำมาเป็นชนวนมวลสารสำคัญ ที่นำมาหลอมเพื่อจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า”

ซึ่งในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปบูชา และจะนำรายได้ทั้งหมดภายหลังหักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าจัดสร้างเข้ากองทุนฯ โดยจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า” จำนวน 3,999 องค์ ซึ่งจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาเพื่อทหารที่เสียสละในพื้นชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือต่อไป

กองทัพเรือ ทำพิธีพุทธาภิเษก จัดสร้าง "พระยอดธงทหารกล้า" นำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทย ช่วยทหารใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ... 25 พ.ค. 2560 01:28 ไทยรัฐ