วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปากน้ำนำทีมปลูกป่า รับวันต้นไม้ประจำปี

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้แจกต้นกล้าไม้โกงกางให้กับนายอนันต์ พรหมดนตรี ผอ.สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.รมน.จ.สมุทร-ปราการ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม รองนายกเทศ-มนตรีนครสมุทรปราการ นักเรียน นักศึกษา และเครื่องข่ายภาคประชาชนก่อนที่จะลงพื้นที่ปลูกไม้โกงกางกว่า 1 พันต้น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 25 พ.ค. 2560 01:01 ไทยรัฐ