วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.กลับลำแจกตำราฟรีแทนยืมเรียน

ร่อนหนังสือขอตั้งงบฯ กว่า 8,394 ล้าน แจงปีนี้ให้ สพฐ.ทดลองศึกษาข้อมูล

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.0208/2323 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อยืนยันความจำเป็นในการเสนอขอจัดตั้งงบฯรายจ่าย ประจำปีงบฯ พ.ศ.2561 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนกว่า 8,394 ล้านบาท แบ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5,239 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1,425 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,274 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 392 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 61 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือเรียนครบ 100% ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 เด็กทุกคนจะได้รับแจกหนังสือเรียนฟรีตามเดิม

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ศธ.มีแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหนังสือเรียน ดังนั้น นโยบายการปรับรูปแบบการจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนยืมเรียนแทนการแจก ที่ สพฐ.ดำเนินการในปีนี้ จะถือว่าเป็นการทดลองก่อน เพื่อเตรียมการและศึกษาแนวทางการให้ยืมหนังสือเรียน ทั้งระบบการให้ยืม ระบบการใช้ ระบบการดูแล และการเก็บรักษาหนังสือ โดย สพฐ.จะศึกษาหาคำตอบถึงการให้ยืมหนังสือที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดตั้งงบฯค่าหนังสือเรียนในปีงบฯ 2562 ต่อไป ส่วนจะเริ่มใช้นโยบายหนังสือยืมเรียนปี การศึกษา 2562 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของ สพฐ.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.0208/2323 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2560 00:59 ไทยรัฐ