วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนเด็กฝึกประสบการณ์ช่วงปิดเทอม

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการคิดรูปแบบในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม ไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาควรใช้เวลาปิดเทอมซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างนานไปฝึกงานตามสถานประกอบการ หรือภายใน มหาวิทยาลัย หรือเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ ทั้งนี้ การฝึกงานตามสถานประกอบการจะเป็นการฝึกทักษะทางสังคม เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่อวิชาชีพที่จะทำในอนาคต มีประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงจะทำให้รู้จักค่าของเงิน ทั้งนี้ การฝึกงานที่เกิน 1 เดือนขึ้นไป สถานประกอบการส่วนใหญ่จะออกหนังสือรับรองให้ ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาและไปสมัครงาน.

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการคิดรูปแบบในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม ไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ 25 พ.ค. 2560 00:53 ไทยรัฐ