วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรโอ่ผุด “อะกรีแมปโมบาย” ยกระดับบริหารจัดการอินเตอร์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ในระบบโมบาย (อะกรีแมป โมบาย) เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกระบบโมบาย สามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย ถูกต้อง สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลให้เป็นระบบแผนที่เกษตรที่มีคุณภาพ ถือเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ (สมาร์ทออฟฟิศเซอร์) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรรมมีความยั่งยืน “เครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐาน การผลิต ดิน น้ำ พืช ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร ซึ่งจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ซึ่งนักบริหารในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบ การวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี”.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ในระบบโมบาย (อะกรีแมป โมบาย) เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น... 25 พ.ค. 2560 00:51 ไทยรัฐ