วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความสงบคือภาระสูงสุด

ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เคยเป็นจุดแข็งที่สุดของรัฐบาล คสช. เป็นผลงานที่ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชมมากที่สุด ในทุกครั้งที่มีการสำรวจความคิดเห็น ในช่วงที่ คสช.เข้าบริหารประเทศระยะแรกๆ แม้จะมีการลอบวางระเบิดหลายครั้ง ทั้งใน กทม. และจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลามมาถึงจังหวัดต่างๆในภาคใต้ตอนบนจนถึงประจวบคีรีขันธ์

แต่ในระยะหลังๆ การชื่นชมผลงานรัฐบาลอันดับแรก เปลี่ยนจากการรักษาความสงบเรียบร้อย มาเป็นการเอาจริงในการปราบปรามการทุจริต แต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะเอาจริง แต่การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังเฟื่องฟู ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชมจึงเปลี่ยนไปเป็นการชื่นชมการควบคุมไม่ให้มีการชุมนุมประท้วง ไม่ก่อความวุ่นวายเหมือนก่อนรัฐประหาร

ระเบิดที่ดังตูมขึ้นในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 25 คน สั่นคลอนความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐบาล คสช. แม้จะยังไม่รู้สาเหตุชัดเจน แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ต่างฟันธงว่าเป็น “ระเบิดการเมือง” และหวังผลทางการเมือง เพราะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. ตรงกับวันรัฐประหาร คสช. อีกทั้งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทหาร และเป้าหมายคือ “ห้องวงษ์สุวรรณ”

ระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า ถูกทุกฝ่ายประณามว่าไร้มนุษยธรรม และผิดหลักการสากลที่ทั่วโลกปฏิบัติ เป็นระเบิดใน กทม. ครั้งที่ 3 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม หน้าโรงละครแห่งชาติ

ระเบิดสามลูกใน กทม. ตอกยํ้าว่าจุดแข็งสุดของรัฐบาล คสช. ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เหลือแต่เพียงการควบคุมไม่ให้มีการชุมนุมประท้วง แต่เป็นผลงานที่ไม่อาจภูมิใจได้อย่างเต็มที่ เพราะอาจเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว รัฐบาลสามารถควบคุมไม่ให้ชุมนุมได้ ในขณะที่ยังมีคำสั่ง คสช. ห้ามการชุมนุม และมี ม.44 ที่ยังใช้ได้อยู่

การรักษาความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นภารกิจหลักสำคัญที่สุดของทุกรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเรื่องนโยบายรัฐบาล แต่เป็นภารกิจภาคบังคับ เพราะวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการรวมกันเป็นชุมชนจนถึงเป็นประเทศ คือความสงบเรียบร้อยในสังคม ส่วนภารกิจอื่นๆ เช่น การทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทำ เป็นเรื่องรอง

ทุกรัฐบาลจึงต้องรักษาความเชื่อมั่นของประชาชน ในความสามารถของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาล คสช. ซึ่งมาจากรัฐประหาร และสัญญาจะเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อย จะขจัดความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง จะนำพาประเทศสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง และคืนความสุขให้ประชาชน.

24 พ.ค. 2560 11:59 ไทยรัฐ