วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฤดูฝนเตือนเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก

แฟ้มภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พ.ค. ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนนี้ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเป็นพิเศษ เนื่องจากมีฝนชุกในหลายพื้นที่และอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีก ทำให้อ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ปีกที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย จึงควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด สำหรับโรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีการอพยพของนกอพยพจากซีกโลกเหนือ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเตรียมรับมือและหาทางป้องกัน โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิดมิดชิด ป้องกันลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกที่แข็งแรง เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก และวัคซีนฝีดาษไก่ เป็นต้น หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที.

ช่วงฤดูฝนนี้ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเป็นพิเศษ เนื่องจากมีฝนชุกในหลายพื้นที่และอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีก ทำให้อ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ต้องมีการเคลื่อน 20 พ.ค. 2560 09:29 20 พ.ค. 2560 09:29 ไทยรัฐ