วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.มทบ.37 นำกำลังพลร่วมเกี่ยวข้าวโครงการตามรอยเท้าพ่อ

เครดิตภาพ : พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37

ผบ.มทบ.37 พร้อมเกษตรและสหกรณ์เชียงราย ศูนย์วิจัยข้าว ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 โดยมีครูและนักเรียนอนุบาล ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ เพื่อปลูกฝังเรียนรู้การปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ค. 60 ที่แปลงนาโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา หน.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560

เพื่อจัดกำลังพลร่วมกิจกรรมลงแขก พร้อมครูและนักเรียนอนุบาลจาก ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ เพื่อปลูกฝังเรียนรู้การปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลักของประเทศ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มี พ.อ.ปรัษฐา ครามะคำ รรก.หน.กกร.มทบ.37 กล่าวรายงาน ก่อน ผบ.มทบ.37 นำกำลังพลและคณะครูและนักเรียนช่วยกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาโครงการฯ พื้นที่กว่า 4 ไร่ เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ กข14 ซึ่งข้าวที่เกี่ยวได้ส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงกำลังพล อีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวได้คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ไปเก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป

พล.ต.บัญชา กล่าวว่า แปลงนาโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นการทำนาเกษตรอินทรีย์โดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ได้นำมาพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยจัดสัดส่วนเป็น น้ำร้อยละ 30 นาข้าวร้อยละ 30 พื้นที่ปลูกผักร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 10 เป็นพื้นที่อยู่อาศัย โดยใช้ปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองจากวัสดุเกษตรที่มีอยู่ ได้รับความร่วมมือ

ด้านองค์ความรู้จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ผลผลิตในปีแรกสามารถเก็บเกี่ยวได้กว่า 1 ตัน ปีที่สองมีพายุลงทำให้เก็บเกี่ยวได้ไม่ถึงตัน แต่ในปีนี้คาดว่าจะได้มากกว่า 1 ตัน นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมดกว่า 8 ไร่ ยังมีโครงการย่อยกว่า 15 โครงการ ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาทางการเกษตรเทคโนโลยีใหม่.

ผบ.มทบ.37 พร้อมเกษตรและสหกรณ์เชียงราย ศูนย์วิจัยข้าว ร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2560 โดยมีครูและนักเรียนอนุบาล ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ เพื่อปลูกฝังเรียนรู้การปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนัก 20 พ.ค. 2560 09:00 ไทยรัฐ