วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.กลางถกวิชาการ นวัตกรรมเอื้อสูงวัย

ที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย ยุค Thailand 4.0 โดยกล่าวว่า สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด สำหรับโรงพยาบาลกลาง มีการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และวางแผนรองรับการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นตัวช่วยในการดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความประทับใจ.

ที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย ยุค Thailand 4.0 โดยกล่าวว่า สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2548... 20 พ.ค. 2560 00:42 ไทยรัฐ