วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมอัดยับระบบ สปสช.ก่อปัญหาสาธารณสุขไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงปัญหาสาธารณสุขไทยในปัจจุบันว่า ประเทศไทยถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุข ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าระบบจะพังพินาศความหวังที่จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ก็เกิดไม่ได้ ขณะที่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็ไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้ง เมื่อผู้ป่วยไม่พอใจผลการรักษาก็นำมาสู่วงจรการฟ้องบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้บุคลากรลาออกจากระบบราชการ อีกส่วนหนึ่งของปัญหาคือในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมามีการตั้งองค์กร ส.จำนวนมาก แต่ก็เห็นแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จและมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่บริหารจัดการระบบสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งเมื่อผู้ป่วยรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ก็ไม่สามารถเบิกเงินจาก สปสช.ได้ เพราะถือว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการรักษา

ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี สปสช.ทำหน้าที่บริหารจัดการ ที่กำลังอยู่ในช่วงแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ส่วนตัวมองว่าปัญหาหลักที่ผ่านมาอยู่ที่การบริหารจัดการของ สปสช.ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ เช่น ตัวเลขจากนักวิจัยท่านหนึ่งพบว่า 2 ปีก่อนโรงพยาบาลขาดทุนรวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ สปสช.มีการใช้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยราวๆ 1 หมื่นล้านบาทเช่นเดียวกัน รวมถึงงบบริหารจัดการของ สปสช.แม้จะบอกว่าใช้เพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ของงบที่ได้รับ แต่ก็เป็นเงินราว 1.6 พันล้านบาท ดังนั้น ในการบริหารจัดการงบควรให้ความสำคัญกับคนไข้ที่นอนเตียงเป็นอันดับแรก หากงบในส่วนนี้ยังไม่พอก็ไม่ควรแยกงบเป็นกองทุนย่อยต่างๆ.

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงปัญหาสาธารณสุขไทยในปัจจุบันว่า ประเทศไทยถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุข ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าระบบจะพังพินาศ... 20 พ.ค. 2560 00:37 ไทยรัฐ