วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดบุฟเฟ่ต์ 399 บาทกินทุเรียนไม่อั้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) เป็นแห่งแรกที่ศูนย์การค้า Think park สี่แยกรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดงาน “Thailand : King Fruit paradise” ขึ้นระหว่างวันที่ 19 พ.ค.-15 ก.ย.2560 เพื่อโปรโมตและจำหน่ายผลไม้ไทยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน ผลไม้แปรรูป และสินค้านวัตกรรมผลไม้จากเกษตรกรให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะมีกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในงาน คือ “มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาล” โดยเฉพาะทุเรียนที่นำมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น รวมถึงมังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด และขนมที่ปรุงมาจากผลไม้ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียน และไอศกรีมทุเรียน ซึ่งสามารถเลือกรับประทานได้ในราคาท่านละ 399 บาท ในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น

“การเปิดตลาดเฉพาะสินค้า เป็นช่องทางระบายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น และยังช่วยดึงดูดการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการหมุนเวียนและเติบโต และภายในปีนี้ กระทรวง มีแผนจะเปิดต่ออีก 5 แห่ง คือ ภูเก็ต อุดรธานี จันทบุรี สงขลา ชลบุรี ซึ่งล้วนแต่เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว” นายสนธิรัตน์กล่าว

ขณะที่ น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของผู้รวบรวมผลไม้ (ล้ง) ที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้กับกรมวิชาการเกษตร พบว่า มีทั้งสิ้น 391 ราย แบ่งเป็น ล้งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 236 ราย, ล้งนิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 116 ราย, ล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 7 ราย, ล้งที่ร่วมลงทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 51% ซึ่งถือว่าเป็นนิติบุคคลไทย 32 ราย โดยเป็นการร่วมทุนจากจีน 26 ราย อินเดีย 2 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย ลักเซมเบิร์ก 1 ราย และ ฮ่องกง 1 ราย

“ในปีนี้ กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบล้งผลไม้ โดยเฉพาะช่วงที่ลำไย และทุเรียนกำลังให้ผลผลิต เนื่องจากผลไม้ทั้ง 2 ชนิด เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ยังไม่พบว่ามีล้งร่วมลงทุนที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย”.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) เป็นแห่งแรกที่ศูนย์การค้า Think park สี่แยกรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดงาน “Thailand : King Fruit paradise” 20 พ.ค. 2560 00:27 ไทยรัฐ