วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนหนองตาเข้ม ผ่านคัดเลือก TO BE NUMBER ONE จ่อประเมินระดับประเทศ

รองผู้ว่าฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองตาเข้ม หลังเป็นตัวแทนภาค ผ่านการคัดเลือกประกวดการดำเนินงานของชมรม เตรียมประเมินผลระดับประเทศ  

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองตาเข้ม ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคจากการประกวดการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE แบบชุมชน และจะส่งคัดเลือกเข้ารับการประเมิณผลในระดับประเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเยาวชนหมู่บ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

นายธราธิป คำดี อายุ 18 ปี ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองตาเข้ม เผยว่า สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2547 บ้านหนองตาเข้มได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพราะมีปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาจมีโอกาสทำให้ลูกหลานในชุมชนเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดและเสียอนาคตได้ ชุมชนจึงได้หาแนวทางและน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อให้เยาชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะนี้มีสมาชิก 152 คน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ของเยาวชนในหมู่บ้าน

"ได้นำเด็กและเยาวชนมารวมกลุ่ม ปลูกผัก ปลูกใบเตย เลี้ยงปลาดุก ไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงหมูหลุม ตามแต่ละอาชีพที่ถนัด โดยเด็กรับผิดชอบกลุ่มละ 5-10 คน เมื่อได้ผลผลิตจะฝากส่งขายแม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านนำไปขายที่ตลาดในเมือง เงินที่ได้นำมาฝาก "ธนาคารร่วมพัฒนาหมู่บ้าน" สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่ ให้กับเด็กๆ โดยไม่ต้องใช้เงินจากหน่วยงานอื่นๆ ในวันนี้ชุมชนหนองตาเข้มเป็นชุมชนนำร่องปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์". 

รองผู้ว่าฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองตาเข้ม หลังเป็นตัวแทนภาค ผ่านการคัดเลือกประกวดการดำเนินงานของชมรม เตรียมประเมินผลระดับประเทศ 19 พ.ค. 2560 20:41 ไทยรัฐ