วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตรีไทย ร้อยรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 109,998 ดอก มี 4 แบบ "ดอกดารารัตน์-ดอกกุหลาบ-ดอกกล้วยไม้-ดอกพุดซ้อน" เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 ที่หอประชุมมนังคศิลา หลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรสมาชิก และองค์กรเครือข่าย จัดโครงการ "ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีฯ จัดโครงการดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ จะเปิดการอบรบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยครูจิตอาสา ระยะที่ 1 จำนวน 9,999 ดอก ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 18 มิ.ย.60 (เว้นวันหยุดราชการ) ที่หอประชุมมนังคศิลา และศูนย์ฝึกอาชีพสตรีไทย-จีน อาคารด้านหน้าบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า ระยะที่ 2 นั้นช่วงระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 1 ส.ค.60 เป็นการขยายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สู่องค์กรสมาชิกและองค์กรเครือข่าย โดยครูจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมกันประดิษฐ์ จำนวน 99,999 ดอก มี 4 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ และดอกพุดซ้อน ซึ่งแต่ละดอกสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่สตรีไทยร่วมใจกันทำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับ ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

ดอกกุหลาบ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระองค์ท่านผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์

ดอกพุดซ้อน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง สมบูรณ์ ความเจริญมั่นคง และรักแท้ ในความเป็นมงคล เชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นพุดชนิดใด จะส่งผลให้มีความเจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ ดั่งพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์สร้างโครงการมากมายสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้เกิดกับพสกนิกรของพระองค์.

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร้อยรวมใจสตรีไทยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 109,998 ดอก มี 4 แบบ "ดอกดารารัตน์-ดอกกุหลาบ-ดอกกล้วยไม้-ดอกพุดซ้อน" เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 19 พ.ค. 2560 16:16 19 พ.ค. 2560 19:30 ไทยรัฐ