วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

TMA เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 15-16 มิ.ย.นี้

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกลาง มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 น.ส.วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสของประเทศไทย ในการพัฒนาความยั่งยืน

ทั้งนี้ ลักษณะของการจัดงานเริ่มจากการให้ความรู้ด้านการสร้างความยั่งยืน แบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ People, Planet, Prosperity, Peace และ Partnership ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี ทาง TMA ได้เลือกประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย (Affordable and Clean Energy)

นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero hunger)

น.ส.วรรณวีรา กล่าวต่อว่า การสัมมนาครั้งนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำไอเดียไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรธุรกิจของตัวเอง โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน เวลา 08.30-15.00 น. ที่แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02 319 7677 ต่อ 273 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกลาง มิ.ย.นี้ 19 พ.ค. 2560 14:06 ไทยรัฐ