วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

50 ปี TVO ก้าวที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากตัวเอง

โดย Advertorial

ครึ่งทศวรรษไม่ใช่เวลาน้อยๆ หากเปรียบเป็นคนก็ผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งทุกข์และสุข หล่อหลอมให้ชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์ แต่หากเป็นบริษัทก็คงเป็นบริษัทที่มั่นคง ได้รับความไว้วางใจ และประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

เช่นเดียวกับ บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) หรือ TVO นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองภายใต้แบรนด์ “องุ่น” ที่แม่บ้านทั่วไทยคุ้นเคย ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง วัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนาน ด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจที่ว่า

“บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น”

และเนื่องในโอกาสที่ปีนี้บริษัทก้าวเข้าสู่วาระการดำเนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงได้จัดทำกิจกรรมดีๆ หลายอย่างเพื่อคืนกำไรแก่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Life Reform – การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่ การพัฒนาตัวเอง” เพราะ TVO เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง ถ้ารู้จักเรียนรู้ ฝึกหัด และรักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งชีวิตส่วนตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ก็จะส่งผลให้ชุมชนและประเทศชาติแข็งแรงในที่สุด

โดยสะท้อนมุมมองผ่านภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Fight With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใคร คือ ตัวเอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ทุกช่องทาง

นอกจากนี้ ยังเปิดตัวแอปพลิเคชัน “พอดี” (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) ที่จะช่วยดึงสติทุกคนให้รู้จักใช้จ่ายอย่างพอดี ผ่านรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “สุขีกัมปานี” THAILAND SOCIAL ENTERPRISE เพื่อกระตุกต่อมความคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความพอดีและพอเพียงอย่างยั่งยืน ที่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เข้าใจง่าย ตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งห่วงแต่ละห่วง ก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ส่วน 2 เงื่อนไขนั่นก็คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม
วิธีการใช้แอปฯ “พอดี” เริ่มต้นด้วยการใส่ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายต่อเดือน เงินออมแล้วก็หนี้สิน เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลที่แอปฯ จะนำไปใช้ในการประเมิน ซึ่งหลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว แอปฯ จะคำนวณสถานะทางการเงิน และสร้างสัญลักษณ์ประจำตัวที่เหมาะสมออกมาเป็นตัวการ์ตูนแบบต่างๆ และมีการนำเสนอสินค้าหลากหลายประเภทมาทดสอบสติและความยับยั้งชั่งใจก่อนซื้อ ว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่ จากนั้นก็จะส่งผลการเช็กความพอดีมาให้ดู กระตุ้นให้คิดถึงหลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิต ที่สำคัญทุก 1 ดาวน์โหลดเท่ากับ 1 บาท ในการร่วมบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิชัยพัฒนาอีกทางหนึ่งด้วย 
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพมายาวนาน แต่ TVO ได้คืน “กำไร” และพร้อมที่จะทำต่อไปเพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

เพราะความสุขจากความพอดีเริ่มง่ายๆ แค่กล้าก้าวข้ามอุปสรรคในตัวเอง...

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukeecompany.PorDee
https://itunes.apple.com/th/app/pordee/id1217575076?mt=8
http://sukeecompany.com/

ครึ่งทศวรรษไม่ใช่เวลาน้อยๆ หากเปรียบเป็นคนก็ผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งทุกข์และสุข หล่อหลอมให้ชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์ แต่หากเป็นบริษัทก็คงเป็นบริษัทที่มั่นคง ได้รับความไว้วางใจ 19 พ.ค. 2560 11:09 ไทยรัฐ