วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้างจ่ายหนี้บัตรเครดิตหลายใบ มาทางนี้ 'คลินิกแก้หนี้' ช่วยได้

'การค้าการขายก็คิดให้มีเงินผ่อน ดาวน์ไม่เดือดร้อนผ่อนตามสบาย ข้าวของเครื่องใช้ก็ซื้อได้ด้วยดาวน์ ผ่อนกันยาวๆ ดอกเบี้ยบานตะไท ดอกทวีคูณก็หมุนเดือนชนเดือน เขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไปก็อยากจะใช้แต่ของจำเป็น'

เชื่อว่า เพลงราชาเงินผ่อน ของวงคาราบาว คงถูกอกถูกใจมนุษย์เงินเดือนไม่น้อย แม้ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย เนื้อหาของเพลงนี้ก็เข้ากับสถานการณ์การเงินของคนไทยได้เสมอ เห็นได้จากปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือน ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาว 

'ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์' ขอนำเสนออีก 1 ทางออกให้กับคนเป็นหนี้บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดทั้งหลาย ที่กำลังค้างจ่ายเจ้าหนี้ หรือ ธนาคารอยู่ ให้มาเข้าร่วม คลินิกแก้หนี้ ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ร่วมมือกันเพื่อหาวิธีการให้กับคนเป็นหนี้อย่างเรา

สำหรับวิธีการแก้หนี้นั้น ทาง คลินิกแก้หนี้ จะนำหนี้เสียของเรา จากหลายสถาบันการเงินมาดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกันในครั้งเดียว โดยจะผ่อนปรนให้เราชำระหนี้ในระยะยาว 5-10 ปี ตามจำนวนเงิน ในอัตราดอกเบี้ย 4-7% ต่อปีตามรายได้ ซึ่งถือว่าดอกเบี้ยในอัตรานี้ต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่เฉลี่ยประมาณ 20-27% ต่อปี

อัตราการคิดดอกเบี้ย มีดังนี้

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 4%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000–50,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 5%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000–100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 6%

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยปีละ 7%

อย่างไรก็ตาม หนี้ที่สามารถเข้าโครงการได้ ต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นอกจากนี้ ยังรวมถึง ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้ เมื่อเราเข้าร่วมโครงการแล้ว เราก็ยังคงสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารเช่นเดิม แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรู้คือ ห้ามก่อหนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่โครงการเป็นรายบุคคลได้

เริ่ม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส.สำนักงานใหญ่และอีก 4 สาขาทั่วประเทศ หรือโทร Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำ
2. อายุไม่เกิน 65 ปี
3. มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560
4. ไม่ถูกฟ้องดำเนิคดี
5. ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี
2. พร้อมเรียนรู้วินัยทางการเงินที่ดี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้หนี้

1. ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
2. ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน
3. รวมหนี้และผ่อนชำระในที่เดียว
4. รู้จักวางแผนการเงินที่ดี
 

เพลงราชาเงินผ่อน ของวงคาราบาว คงถูกอกถูกใจมนุษย์เงินเดือนไม่น้อย แม้ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย เนื้อหาของเพลงนี้ก็เข้ากับสถานการณ์การเงินของคนไทยได้เสมอ เห็นได้จากปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือน ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 19 พ.ค. 2560 06:50 ไทยรัฐ