วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบเก้าอี้สุขาพาสุข ช่วยผู้พิการผู้สูงอายุ

ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา นายชาติชาย อุทัพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขาพาสุขเพื่อส่งต่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด จำนวน 500 ตัว มูลค่า 275,000 บาท จากนั้นได้ส่งมอบต่อแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพในด้านการขับถ่าย จะได้รับความสะดวกตลอดจนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณในนามของชาวจังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กก.ผจก. บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด กล่าวว่า มีเป้าหมายจะมอบให้ทุกจังหวัด จังหวัดละ 500 ชุด โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ 53 และมอบให้ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา ประเทศละ 2,000 ชุดด้วย.

ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา นายชาติชาย อุทัพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขาพาสุขเพื่อส่งต่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 19 พ.ค. 2560 00:56 19 พ.ค. 2560 01:00 ไทยรัฐ